serpent ring
serpent ring
serpent ring
serpent ring

serpent ring

Solid gold serpent (snake) ring star-set with a black or white diamond